Tilmed dig PROCONSUMER's nyhedsbrev nederst på siden og modtag løbende information om de seneste NYHEDER, nye SUPER TILBUD og produkter med NYE LAVERE PRISER.


Forsendelser til Grønland, Færøerne og Island
top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Garanti og reklamation


På Double Decker Backbone DDB-101, Sign Video, Beachtek og juicedLINK ydes der 2 års garanti. Hvis det købte produkt inden for en perioden af 2 år fra købsdatoen er bebehæftet med fejl eller mangler, vil det blive ombyttet eller repareret.
På de øvrige produkter ydes der 2 års reklamationsret.
Reklamationsret
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Proconsumer. Forskellen på reklamationsret og garanti kan læses i længere nede på siden. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.
Forskel på Reklamationsret og Garanti.

Reklamationsret
Købeloven giver to års reklamationsret — det vil sige, at man har ret til at klage over mangler ved varen i to år fra varens levering. Der er som udgangspunkt kun tale om en fejl, som man kan reklamere over, hvis fejlen har været til stede på leveringstidspunktet — fx fabrikations- eller materialefejl. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

Formodningsreglen
I det første halve år gælder den såkaldte formodningsregel, som siger, at de fejl og mangler, der viser sig de første seks måneder , formodes at have været der på købstidspunktet. Hvis sælgeren vil afvise en reklamation, må han sandsynliggøre, at der ikke har været tale om en oprindelig fejl. Det følgende 1½ år vender bevisbyrden, og hvis sælgeren afviser reklamationen, er det er køberen, som skal godtgøre, at fejlen var til stede på købstidspunktet.
Garanti

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at at bevise, at fejlen skyldes misligehold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.
Anvendelse af reklamationsretten
Der skal reklameres inden rimelig tid efter, at du har opdaget manglen.

Det defekte produkt skal sendes retur til Proconsumer.

Kunden opfordres på det kraftigste at vedlægge en beskrivelse af produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af processen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Proconsumer' udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Proconsumer.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på et medsendte note, kan Proconsumer ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der forligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

FORTRYDELSESRET
I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi den fulde købesum.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark (eller anden fragtmand) senest 14 dage efter.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde, ansættes varen skønsmæssigt af Proconsumer ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten bedes varen venligst returneres i original emballage såfremt, at det er muligt. Grunden til dette er, at originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi. Det kan betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger med retur. Husk derfor altid at gemme emballagen til du er sikker på, at du vil beholde varen.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.
Proconsumer returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.

Sådan returnerer du varen
Der er to måder hvorpå du kan returnerer varen på:
1.) Du kan nægte at modtage varen fra posthuset.
(send os venligst en E-mail om dette)
I denne sammenhæng beder vi dig gøre postvæsnet opmærksom på at de straks kan returnere varen til Proconsumer.
2.) Du kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage returnere varen til Proconsumer.
I denne sammenhæng beder vi dig vedlægge et kopi af fakturaen, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Proconsumer, sammen med den købte vare.
Retur adressen er følgende:
Proconsumer, Østre Allé 22, 7760 Hurup Thy.
For hurtigere sagsbehandling, beder vi dig følge nedenstående procedure. Dette er dog ikke et krav.

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfakturaen som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Proconsumer samt registreringsnummer og kontonummer på den konto i dit pengeinstitut hvortil, at du ønsker beløbet overført.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Proconsumer anbefaler at varen returneres via Postdanmark, og at man sender varen som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Postdanmarks system. Således fjernes enhver tvivl om hvorvidt at varen er blevet udleveret til Proconsumer og kunden har mulighed for at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Proconsumer.
Forsvarlig returnering
Alle produkter der returneres til Proconsumer skal være forsvarligt indpakket.

Skade som følge af mangelfuld emballering kan medfører at dine rettigheder bortfalder.

Alle produkter, der modtages fra Proconsumer indpakket i antistatisk materiale, skal ifald de returneres være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilke kan resultere i at dine rettigheder bortfalder.

Er du i tvivl
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Proconsumer, at du retter henvendelse til salg@proconsumer.dk eller på telefon 9795 1734.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.
  • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
  • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
  • Proconsumer forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
  • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
 

 
 

ID: 9997
Du har ingen varer
i din indkøbsvogn!
Antal:
0
Pris:
DKK 0,00
Copyright © Proconsumer - All Rights Reserved.

CMS & web Content Management System.


HTML5 | CSS3